Warunki użytkowania

Misją Equival.Expert jest kontaktowanie ekspertów z całego świata w celu umożliwienia im osiągnięcia większej produktywności i sukcesu. Nasza inicjatywa ma na celu poszerzenie możliwości ekonomicznych naszych użytkowników przez umożliwianie milionom ekspertów komunikacji, w tym wymiany wiedzy, nowych pomysłów i idei oraz zasięgania wzajemnych porad i szkoleń.

Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na warunki użytkowania. Prosimy o zaznajomienie się z ich treścią, którą przedstawiamy poniżej.

Warunki korzystania ze strony internetowej Equival.Expert

1. Postanowienia ogólne

Właścicielem niniejszej strony jest osoba fizyczna Piotr Adamczyk zamieszkały w Polsce. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony, Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków, nie wolno mu i nie będzie korzystać z niniejszej strony.

2. Dozwolony użytek

Niniejszej strony nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Używanie jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”) jest zabronione. W odpowiedzi na jakiekolwiek nieupoważnione korzystanie z niniejszej strony Właściciel zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową bez uprzedzenia o tym fakcie Użytkownika.

3. Własność intelektualna

Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach niniejszej strony są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik może korzystać ze wspomnianych informacji, danych i materiałów o ile jest to niezbędne dla dozwolonego używania strony w celach osobistych i niekomercyjnych. Wszelki inny sposób reprodukowania lub korzystania z tych informacji, danych lub materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela jest zabroniony, będzie stanowić naruszenie niniejszych Warunków oraz może naruszać prawa własności intelektualnej Właściciela.

4. Ograniczona odpowiedzialność

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wynikające z korzystania z niniejszej strony ani dowolnych innych stron internetowych, z którymi niniejsza strona jest połączona, ani z informacji udostępnianych na niniejszej oraz wspomnianych innych stronach. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści załączane przez Użytkowników niniejszej strony.

5. CFA Institute

CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of equival.expert. CFA® and Chartered Financial Analyst® are registered trademarks owned by CFA Institute.