CIVM™

Posted on Posted in General

Po latach badań nad algorytmami wyceny dochodowej oraz różnych metod wyceny z przyjemnością i dumą przedstawiamy CIVM™.

CIVM™ – jest zastrzeżonym znakiem towarowym. To skrót od Coherent Income Valuation Model, czyli Koherentnego modelu dochodowej wyceny przedsiębiorstwa.

Zgodność, czy też spójność tego modelu polega na tym, że bez względu na to, która metoda dochodowego podejścia do wyceny przedsiębiorstwa zostanie użyta (DDM, FCFE, FCFC, FCFF, APV, RI, EVA®), wynik wyceny będzie jednakowy. Dotyczy to zarówno wyniku wyceny całego przedsiębiorstwa, jak i wyniku wyceny kapitału własnego przedsiębiorstwa. Jednocześnie nie deprecjonuje on żadnej z tych metod, wręcz przeciwnie, ze względu na różną nośność informacyjną zachęca do korzystania z każdej z nich. To tak jak patrzeć na ten sam przedmiot z różnych perspektyw, poznanie każdej z nich wzbogaca doświadczenie i osąd obserwatora.

The value for equity obtained from the firm valuation and equity valuation approaches will be the same if you make consistent assumptions about financial leverage. Getting them to converge in practice is much more difficult. – A. Damodaran [1].

CIVM™ nie ma związku z żadnym procesem rekoncyliacyjnym, czyli uspójniającym wyniki. Traktujemy je jako działania “na siłę”, wbrew mechanice dochodowego podejścia do wyceny przedsiębiorstw.

With stringent assumptions, both procedures should lead to identical results. However, in practice, these assumptions are not met, and the direct and sequential valuation processes give different results. – S. Z. Benninga oraz O. H. Sariga[2].

CIVM™ przedstawia ekonomicznie uzasadnioną zgodność wyników dochodowych metod wyceny. Zapewnia, że wyniki będą spójne bez względu na to:

  • który proces wyceny zostanie użyty – bezpośredni, czy sekwencyjny,
  • jaka metoda zostanie użyta do estymacji kosztu kapitału własnego,
  • jaka metoda zostanie użyta do estymacji kosztu długu,
  • jaka metoda zostanie użyta do estymacji tempa wzrostu w okresie rezydualnym/kontynuacyjnym,
  • jaka metoda zostanie użyta do estymacji zmiany wielkości długu.

To tylko niektóre z zalet CIVM™, jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie stosowania wyceny dochodowej, nie wahaj się i skontaktuj się z nami.

Zapoznaj się z wycenami sporządzonymi przy użyciu CIVM™:

 


[1] A. Damodaran, Damodaran on Valuation; Security Analysis for Investment and Corporate Finance, John Wiley & Sons, New York 1994, ss. 272.

[2] S. Z. Benninga,  O. H. Sarig, Corporate finance: a valuation approach, The McGraw-Hill, New York 1997, ss. 88.

 

Piotr Adamczyk

Piotr Adamczyk

In the finance field I develop myself in business valuation algorithms (income and comparative methods).

More Posts - Website

Follow Me:
LinkedIn